دسته: هنری کز بشر آید

ارزش گذاری یک اثر هنری!

اولین نوشته رو قراره به موضوعی اختصاص بدم که حتی خودمم درک درستی ازش ندارم. دانش منظورم نیستا (اگرچه اینم هست)، واقعا درک درستی ندارم. یه اثر هنری چجوری ارزش…

بیشتر بخوانید Arrow