درباره من

اولین نسخه درباره من خرداد 99

من آدم جسته گریخته ای هستم :)))

میل شدیدی به دونستن دارم و عجیبه که چیز زیادی هم نمیدونم، چیزی که برای خودم جذابه همون میل شدیده. من ازش لذت می برم و روزامو با همین میل سپری میکنم.

مهمترین علاقه مندی من انسان ها هستند. شناختن انسان ها. اینم بگم که وقتی بچه بودم وقتی میخواستم به شغلم فکر کنم همیشه به این فکر میکردم که چه کاری انتخاب کنم که کمترین سر و کله رو با انسان ها داشته باشم. در کنار چنین تمایل دوری گزینی همیشه از کشف و درک ابعاد انسان شگفت زده میشدم، و هنوزم میشم.

کار من مارکتینگه. دانشگاه هم همین رو خودم و هنر علاقه مندی شخصی منه، بوده و خواهد بود. حتی یک روز رو هم نمیتونم تصور کنم یه ارتباط ولو هرچقدر سطحی و کوچیک با هنر نداشته باشم. چون مایه ی آرامشمه. 

این فضا رو ایجاد کردم تا به خودم این فرصت رو بدم که بنویسم. چون معتقدم نوشتن تاثیر بهتری در یادگیری داره. حالا چه بهتر که این فضا در انظار عمومی هم باشه شاید به درد کسی خورد.